Keluaran 37-38
Keluaran 37-38
the Rondonuwu family

Hari Jumat Minggu ke-6

Keluaran 37

Membuat tabut perjanjian
37:1 Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. 37:2 Disalutnyalah itu dengan emas murni, dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. 37:3 Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu, pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. 37:4 Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnyalah itu dengan emas. 37:5 Dan dimasukkannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. 37:6 Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. 37:7 Dibuatnyalah 2 kerub dari emas, dari emas tempaan dibuatnya itu, pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 37:8 satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana; seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerub itu pada kedua ujungnya. 37:9 Kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing; kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerub-kerub itu.
Membuat meja roti sajian
37:10 Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. 37:11 Disalutnyalah itu dengan emas murni dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. 37:12 Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. 37:13 Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya. 37:14 Dekat ke jalur pinggirnyalah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. 37:15 Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. 37:16 Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni.
Membuat kandil
37:17 Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni; dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya baik batangnya; kelopaknya--dengan tombolnya dan kembangnya--dibuat seiras dengan kandil itu. 37:18 Ada 6 cabang timbul dari sisinya: 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 37:19 Tiga kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu--dengan tombol dan kembangnya--dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain--dengan tombol dan kembangnya--;demikian juga dibuat keenam cabang yang timbul dari kandil itu.

37:20 Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam--dengan tombolnya dan kembangnya. 37:21 Juga ada satu tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan satu tombol di bawah yang kedua, dan satu tombol di bawah yang ketiga; demikianlah juga dibuat keenam cabang yang timbul dari situ. 37:22 Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. 37:23 Dibuatnyalah pada kandil itu tujuh lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. 37:24 Dari satu talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya.

Membuat mezbah pembakaran ukupan
37:25 Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, 1 hasta panjangnya dan 1 hasta lebarnya, empat persegi, tetapi 2 hasta tingginya; tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. 37:26 Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. 37:27 Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. 37:28 Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas.
Membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian
37:29 Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah.

 

Keluaran 38

Membuat mezbah korban bakaran
38:1 Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, empat persegi, tetapi 3 hasta tingginya. 38:2 Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya; tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. 38:3 Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu dan perbaraan-perbaraan, semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. 38:4 Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. 38:5 Dituangnyalah empat gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. 38:6 Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. 38:7 Dan dimasukkannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan.
Membuat bejana pembasuhan
38:8 Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu Kemah Pertemuan.
Membuat pelataran
38:9 Dibuatnyalah pelataran itu; pada sebelah selatan: layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya; 38:10 kedua puluh tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. 38:11 Pada sebelah utara: 100 hasta; ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. 38:12 Pada sebelah barat: layar 50 hasta; dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu, dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. 38:13 Dan pada sebelah timur: 50 hasta, 38:14 yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu; 38:15 dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu--sebelah-menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar-- 15 hasta, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu.

 

38:16 Segala layar yang mengelilingi pelataran, adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. 38:17 Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak, juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. 38:18 Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya; 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya--yang juga lebar kain itu--adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. 38:19 Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga; tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya, serta penyambung-penyambungnya dari perak. 38:20 Segala patok untuk Kemah Suci dan untuk pelataran itu, sekelilingnya, adalah dari tembaga.

Biaya untuk mendirikan Kemah Suci
38:21 Inilah daftar biaya untuk mendirikan Kemah Suci, yakni Kemah Suci, tempat hukum Allah, yang disusun atas perintah Musa, oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak imam Harun. 38:22 Bezaleel bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda, membuat segala yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, 38:23 dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab, anak Ahisamakh, dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmizi dan dari lenan halus. -- 38:24 Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 syikal, ditimbang menurut syikal kudus. 38:25 Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 syikal, ditimbang menurut syikal kudus: 38:26 sebeka seorang, yaitu 0,5 syikal, ditimbang menurut syikal kudus, untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar, yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603550 orang. 38:27 Seratus talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu, 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu, jadi satu talenta untuk satu alas. 38:28 Dari yang 1775 syikal itu dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu, disalutnyalah kepala tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. 38:29 Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2400 syikal. 38:30 Dari padanya dibuatnyalah alas-alas pintu Kemah Pertemuan, dan mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mezbah itu, 38:31 alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok Kemah Suci dan segala patok pelataran sekelilingnya.H1 Header 1

H2 Header 2

H3 Header 3

H4 Header 4

Body only