Mazmur 112
elephants at Taman Safari Indonesia

< Mazmur 111 Mazmur 113 >

1. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan TUHAN, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi; angkatan orang benar akan diberkati. 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. 4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar; pengasih dan penyayang orang yang adil. 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya.
6. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya; orang benar itu akan diingat selama-lamanya. 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap, penuh kepercayaan kepada TUHAN. 8. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin; kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. 10. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu hancur; keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan.
 

Klik di sini untuk kembali ke daftar isi

H1 Header 1

H2 Header 2

H3 Header 3

H4 Header 4

Body only
(c) Jody Rondonuwu