Bahwa Tuhan juga Gunung Batu-ku

   Do=E 4/4 1st=1

              E              B
Bahwa Tuhan juga Gunung Batu-ku
              B               E
Bahwa Tuhan juga Kota Benteng-ku
              E           A
Bahwa Tuhan juga Penolong-ku
      E            B           E
Yaitu Allah-ku dan Gunung Batu-ku
         A               E
Aku percaya akan Dia, Perlindungan-ku
         B               E
Aku percaya akan Dia, Tanduk Selamat-ku
         A                 E
Aku percaya akan Dia, Sang Perisai-ku
       B                     E
Tempat perlindungan yang tinggi 


 
Return to Song List