Kami naikkan syukur pada-Mu

   Do=C 4/4 1st=3

     C          Am       Dm7 G
Kami naikkan syukur pada-Mu
     Dm7        G7       C
Kami naikkan syukur pada-Mu
      C         C7        F
Syukurkan kasih-Mu yang mulia
     C          Dm7 G7   C
Kami naikkan syukur pada-Mu 


 
Return to Song List