Kumendaki ke bukit Sion

   Do=C 4/4 1st=1

C             F       C
Ku mendaki ke bukit Sion
C           G
Kujalani bersama-sama
C             F       C
Ku mendaki ke bukit Sion
C           G         C
Kujalani bergandeng tangan
C           F     C
Haleluya, o haleluya
C           G
Kujalani bersama-sama
C           F     C
Haleluya, o haleluya
C           G         C
Kujalani bergandeng tangan

 
Return to Song List