Matius 28:19-20

   Do=A 4/4 1st=5

A
Firman Allah t'lah katakan
                 Bm
Pergilah kamu ke s'luruh dunia
E                             A
Jadikanlah semua bangsa murid-Ku
A
Serta baptiskan dalam nama
                 Bm
Bapa, Pu'tra dan Rohul Kudus
E                              A
'Ku sertamu sampai kesudahan zaman

        D
Hai pemuda, hai pemudi
  A
Masuki ladang-Nya
             D
Jangan menunggu, mengapa tunggu
     E
Waktumu habis percuma

A
Firman Allah t'lah katakan
                 Bm
Pergilah kamu ke s'luruh dunia
E                              A
'Ku sertamu sampai kesudahan zaman

 
Return to Song List