Satu hal yang kurindu

  

Satu hal yang kurindu
Berdiam di dalam rumah-Mu
Satu hal yang kuminta
Menikmati bait-Mu Tuhan

Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
Daripada s'ribu hari di tempat lain
Memuji-Mu, menyembah-Mu, 
kau Allah yang hidup
Dan menikmati s'mua kemuliaan-Mu

 
Return to Song List