Tambah hari tambah cinta Yesus

   Do=A 4/4 1st=1

         A      D           A
Tambah hari, tambah cinta Yesus
(cinta Yesus, cinta Yesus)
         A      E
Tambah hari, tambah kupercaya
(sungguh-sungguh kupercaya)
         A      D           A
Tambah hari, tambah benci dosa
(dosa kecil, dosa besar)
         A      E           A
Tambah hari, tambah 'ku setia
('ku setia selamanya)

 
Return to Song List