rondonuwu.net
3. Kemampuanku
elephants at Taman Safari Indonesia
3. Kemampuanku

PENELAAHAN ALKITAB

Talenta yang tersembunyi
Matius 25:14-30

25:14 "Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 25:15 Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. 25:16 Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. 25:17 Hamba yang menerima dua talenta itupun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. 25:18 Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. 25:19 Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 25:20 Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta, katanya: Tuan, lima talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. 25:21 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. 25:22 Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya: Tuan, dua talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. 25:23 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. 25:24 Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata: Tuan, aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam. 25:25 Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah: Ini, terimalah kepunyaan tuan! 25:26 Maka jawab tuannya itu: Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu, bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? 25:27 Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 25:28 Sebab itu ambillah talenta itu dari padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. 25:29 Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. 25:30 Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi."

PENEMUAN

1. Bagaimana perasaan masing-masing hamba saat tuan mereka kembali? (pilih satu atau dua kata untuk setiap hamba)
• terancam • puas • malu • bangga • marah

Hamba 1: ____________________
Hamba 2: ____________________
Hamba 3: ____________________

2. Mengapa hamba pertama dan kedua memperoleh imbalan yang sama?

a. Mereka telah melakukan pekerjaan yang sama.
b. Sang tuan hanya menyediakan dua imbalan.
c. Sang tuan tidak menghendaki ada kecemburuan di antara mereka.
d. Mereka telah melakukan sebisanya, menurut kemampuan masing-masing.
e. Sang tuan tidak menghendaki mereka menjadi sombong.

3. Menurutmu, apa yang seharusnya dilakukan hamba ketiga?

 

4. Menurutmu, apakah tuan dalam kisah tadi bertindak adil? Apa alasanmu?

 

 

KISAH HIDUPKU

1. Bagaimana perasaanmu jika kamu adalah... (pilih satu atau dua kata untuk setiap hamba)
• terancam • puas • malu • bangga • marah

Hamba 1: ____________________
Hamba 2: ____________________
Hamba 3: ____________________

2. Saya tidak dapat menggunakan kemampuan saya dengan baik karena... (pilih tiga)

a. Terlalu banyak kesulitan.
b. Orang akan menertawakan saya.
c. Saya tidak dapat tampil di depan orang banyak.
d. Terlalu banyak games.
e. Terlalu sering gaul.
f. Saya pernah gagal, saya tidak dapat melupakannya.
g. Saya takut gagal.
h. Saya tidak punya kemampuan.
i. Orang lain tidak peduli dengan kemampuan saya.
j. Lainnya: ____________________

3. Saya melihat diri saya sebagai seorang yang... (letakkan ‘x’ di antara kedua pilihan)

Memiliki 5 talenta 1 2 3 4 5 6 Memiliki 1 talenta
Memakai 100%  1 2 3 4 5 6 Memakai 0%
Mau ambil risiko  1 2 3 4 5 6 Takut gagal

4. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari perikop ini?

 

5. Apa yang dapat memotivasimu untuk melakukan sesuatu?

 

 

MELANGKAH LEBIH JAUH

Tentang aku... dan kemampuanku

1. Mengapa Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan dan karunia yang berbeda-beda?

Bacalah ayat-ayat berikut:
1 Petrus 4:10
Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Matius 25:21
Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.

Alasan Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan yang berbeda-beda dan karunia-karunia khusus adalah...

 

2. Bagaimana seharusnya saya menggunakan kemampuan yang telah Tuhan berikan? Bacalah Kolose 3:17

Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.

Tuhan menghendaki saya menggunakan semua kemampuan yang Ia karuniakan untuk...

 

3. Terkadang saya kecewa terhadap diri saya. Saya tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Bagaimana saya mengatasi perasaan ini? Bacalah Filipi 4:13

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku

Pilihlah Setuju atau Tidak Setuju pada pernyataan-pernyatan berikut...

Saya tidak perlu belajar saat menghadapi ulangan, Tuhan akan menolong.
Saya akan sukses dalam segala hal bila saya berusaha.
Tuhan akan menolong saya melakukan yang terbaik, bila saya berdoa.
Saya dapat menjadi superstar.
Saya boleh saja berharap ‘ngetop’ karena Tuhan di pihak saya.

4. Apa kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan ini?
Bacalah Roma 12:6-8

12:6 Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita: Jika karunia itu adalah untuk bernubuat baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. 12:7 Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani; jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar; 12:8 jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas; siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin; siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita.

Hal-hal yang akan selalu saya ingat adalah...

 

APLIKASI PRIBADI

Berdoalah kepada Tuhan...

Bapa, saya bersyukur untuk semua talenta dan kemampuan yang telah Tuhan berikan bagi saya, khususnya...


Dan, Bapa, saya juga bersyukur untuk hal-hal yang kurang saya kuasai, sebab semua itu membuat saya semakin bertumbuh, khususnya...


Ayat istimewa yang perlu saya ingat dari pelajaran kali ini adalah...

 

H1 Header 1

H2 Header 2

H3 Header 3

 

 

 

 

H4 Header 4

Border Color
Body only