rondonuwu.net
Mazmur 115
a Balinese dancer

< Mazmur 114 Mazmur 116 >
1. Bukan kepada kami, ya TUHAN, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mulah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu! 2. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata: "Di mana Allah mereka?" 3. Allah kita di sorga; Ia melakukan apa yang dikehendaki-Nya! 4. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, 5. mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat, 6. mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium, 7. mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. 8. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. 9. Hai Israel, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. 10. Hai kaum Harun, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. 11. Hai orang-orang yang takut akan TUHAN, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. 12. TUHAN telah mengingat kita; Ia akan memberkati, memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, 13. memberkati orang-orang yang takut akan TUHAN, baik yang kecil maupun yang besar. 14. Kiranya TUHAN memberi pertambahan kepada kamu, kepada kamu dan kepada anak-anakmu. 15. Diberkatilah kamu oleh TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. 16. Langit itu langit kepunyaan TUHAN, dan bumi itu telah diberikan-Nya kepada anak-anak manusia. 17. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji TUHAN, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, 18. tetapi kita, kita akan memuji TUHAN, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya!
 

Klik di sini untuk kembali ke daftar isi

Mazmur 115

H1 Header 1

H2 Header 2

H3 Header 3

 

 

 

 

H4 Header 4

Border Color
Body only

(c) Jody Rondonuwu