rondonuwu.net
Mazmur 132
Lake Tondano

< Mazmur 131 Mazmur 133 >
1. Nyanyian ziarah. Ingatlah, ya TUHAN, kepada Daud dan segala penderitaannya, 2. bagaimana ia telah bersumpah kepada TUHAN, telah bernazar kepada Yang Mahakuat dari Yakub: 3. "Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku, 4. sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, 5. sampai aku mendapat tempat untuk TUHAN, kediaman untuk Yang Mahakuat dari Yakub." 6. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. 7. "Mari kita pergi ke kediaman-Nya, sujud menyembah pada tumpuan kaki-Nya." 8. Bangunlah, ya TUHAN, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu, Engkau serta tabut kekuatan-Mu! 9. Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang Kaukasihi! 10. Oleh karena Daud, hamba-Mu, janganlah Engkau menolak orang yang Kauurapi! 11. TUHAN telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, Ia tidak akan memungkirinya: "Seorang anak kandungmu akan Kududukkan di atas takhtamu; 12. jika anak-anakmu berpegang pada perjanjian-Ku, dan pada peraturan-peraturan-Ku yang Kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas takhtamu." 13. Sebab TUHAN telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukan-Nya: 14. "Inilah tempat perhentian-Ku selama-lamanya, di sini Aku hendak diam, sebab Aku mengingininya. 15. Perbekalannya akan Kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan Kukenyangkan dengan roti, 16. imam-imamnya akan Kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. 17. Di sanalah Aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang Kuurapi. 18. Musuh-musuhnya akan Kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya."
 

Klik di sini untuk kembali ke daftar isi

Mazmur 132

H1 Header 1

H2 Header 2

H3 Header 3

 

 

 

 

H4 Header 4

Border Color
Body only

(c) Jody Rondonuwu